Program de prevenire a generarii deseurilor

În conformitate cu Art, 43 din Legea nr 211/2011 Automecanica SCM a stabilit următorul program de prevenire a gestionării deșeurilor ce se aplică începând cu luna August 2018:

* selectarea deseurilor ;

* achiziția de containere speciale ;

* asigurarea perimetrului de colectare și pastrare a deseurilor pana la ridicarea lor de firmele specializate ;

* derularea contractelor cu firmele specializate în ridicarea/valorificarea deseurilor ;

* reducerea la sursa a deseurilor – de ex. restrictii la cumpararea unor produse supraambalate ;

* utilizarea eficiența a resurselor ;

* achiziționarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient un produs;

* dotarea unitatilor cu echipamente moderne de colectare a uleiurilor de motor;

* monitorizarea fluxului de materii prime utilizate și rezultate;

* instruirea angajatilor;

* stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;

* elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase ;

* norme de protecție la manevrarea deseurilor periculoase ;

* dotarea unitatilor cu echipamente de protecție pentru evitarea unor accidente la manevarea deseurilor ;

* incurajarea repararii produselor defecte și trecerea lor de la potențiale deseuri la produse utilizabile;

* valorificarea anumitor tipuri de deseuri în procesul de producție ;