INFORMARE

 

 

Stimate client(a),

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Automecanica SCM service auto are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a fi folosite la intocmirea actelor solictate de societatile de asigurare pentru decontare service auto.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii facturii fiscale și predarea ei societatilor de asigurare în vederea decontarii. Refuzul Dvs. determină ca Dvs sa plătiți factura fiscala integrala urmând ca ulterior sa vă recuperați suma achitată direct de la societatea de asigurare cu care aveți contract.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai  către societatea de asigurare care a emis nota de constatare și acceptul de plata.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Șeful Unității Service Auto – Automecanica SCM, unde se executa reparația autoturismului Dvs. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.